تحویل اکسپرس مدسان چیست؟

پروشاپ در شهر گرگان اقدام به تحویل فوریسفارشات نموده است.

سفارشات شما طبق شرایط زیر پس از گذشت 24 ساعت کاری تحویل خواهند شد :

کالای خریداری شده در انبار مدسان موجود باشد.

در غیر اینصورت زمان ارسال کالا از انبار فروشنده به انبار مدسان به زمان ارسال اضافه خواهد شد.

“همچنین شما امکان پرداخت وجه سفارش را به مامور ارسال خواهید داشت.”

در شهر گرگان شما میتوانید سفارش خود را با تحویل اکسپرس دریافت کنید;

سفارش شما با اکسپرس پروشاپ تحویل شما میشود.

در صورتی که آدرس شما در شهر فوق میباشد ، میتوانید زمان دلخواه خود را جهت دریافت کالا انتخاب کنید.