نقد و بررسی

خرید گوشی پزشکی برای استفاده بیمارستانی یک عمل مهم است تا یک محصول با کیفیت خریداری کرد. گوشی پزشکی ریشتر مدل DUPLEX 2.0 کد 4200 یک مدل دارای طراحی مدرن و زیبا به شمار میرود. این محصول صدا را در ابعاد دو طرفه دریافت میکند که در بزرگسال 36 و 48 میلیمتر میباشد. در مدل اطفال نیز میتواند 28 و 36 میلیمتر و در نوزاد هم 22 و 28 میلیمتر را دریافت کند. این مدل ساخت کشور آلمان برای بزرگسال دارای طول 74 و برای اطفال هم دارای طول 69 سانتیمتر میباشد. نمونه نوزاد هم 69 میلیمتر است تا به راحتی بتوان صدا را دریافت کند.