نقد و بررسی

  • با نمایشگر وزن آنالوگ بزرگ
  • با دوام و کم حجم , دارای صفحه نمایش ذره بینی
  • صفحه نمایش ذره بینی جهت سهولت دید , بسیار بزرگ
  • سطح ترازو 27*29  سانتی متر
  •  اندازه گیری 130 کیلوگرم
  •  دقت اندازه گیری 1 کیلو گرم
  •  دقیق و مطین
  •  در دو رنگ طراحی شیک
  •   مطمئن با عقربه چرخان/ صفحه ثابت