نقد و بررسی

  • بالشت پشت کمری جهت تسکین درد های ناشی از نشستن طولانی ، جهت پر کردن گودی کمر و رفع قوس نامناسب ستون فقرات
  • مورد استفاده برای کمردرد های مزمن و دیسک کمر