نقد و بررسی

  • تکنولوژی کمپرسور ، پزشکی ، برقی
  • برای درمان ناراحتی لوله تنفسی پایینی و فوقانی،
  • سرماخوردگی ، آسم ، بیماری های لوله تنفسی
  • میزان بالای ذرات قابل تنفس
  • محفظه مخصوص لوازم جانبی همراه با لوازم جانبی
  • میزان فشار هوا 1/2 bar
  • امکان ضدعفونی کردن
  • قابلیت تبخیر دارو 0/2 mlL