نقد و بررسی

 •  انــدازه گیری دمای بدن (از طریق پیشانی) و دمای اشیاء‌موثر ۳تا5 CM
 • هشدار صوتی تب (37/8 درجه)
 • حرفه ای,تشخیص در 0/5 ثانیه
 • خاموشی خودکار
 • با جایگاه 32 حافظه
 • دقت و سنسور بسیار مورد اطمینان
 •   بدون تماس و فوق سریع و دقیق
 • با دقت اندازه گیری 0/2 درجه
 • محدوده 32 – 42 درجه برای بدن
 • فاصله موثر 3 تا 5 سانتی متر
 • محدوده 0 – 118 درجه برای اشیاء
 • صفحه نمایش بسیار بزرگ باچراغ و نور پس زمینه روشن LCD چند رنگی
 • مناسب برای تمام سنین
 • تنظیم واحد فارنهایت و سانتیگراد (F,C)
 • اندازه گیری دمای بدن ,سطح ,شیشه شیر ,وان کودک
 • خاموشی خودکار