نقد و بررسی

 • صدای عالی در فـرکانس های بالا و پایین
 •  2 پاویـونه از جنس ( Stainless Steel Chest piece)
 • دارای صفحات Bell
 •  دارای دیافراگم (غشاء) با کیفیت
 • لوله (تیوپ) Y شکل برای تقویت و انتقال بهتر صدا
 • با دوام و محکم
 • با رسانایی صوتی و عالی
 • دسته گوشی فنردار تاشو
 • نوک گوشی های بسیار با کیفیت
 • حلقه عدم سردی گوشی نرم و صاف (انطباق کامل)
 • بدون نیاز به جا به جایی روی سینه