گارانتی محصولات مدسان

تمامی محصولات با برندهای گلامور امسیگ امرن دارای گارانتی میباشند

محصولات امسیگ : 2 سال گارانتی طلایی و 10 سال خدمات پس از فروش

محصولات امرن: 3 سال گارانتی پایکار بنیان طب

محصولات گلامور: دستگاه فشار ها  5 سال گارانتی ماهان طب  و  ترازو ها 3 سال گارانتی ماهان طب

محصولات دیگر دارای یکسال گارانتی شرکتی اند